Kde nás nájdete

Ján Barborík - Optika
Pribinovo námestie 30/3
Prievidza 971 01

 

ocna optika prievidza

Kontaktný formulár

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je jan.barborik@gmail.com.
Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.